Grupperådsmøde 2020

Invitation til Grupperådsmøde

I Ulkebøl spejdergruppe
Kære forældre, unge spejder og andre med tilknytning til spejderne i Ulkebøl gruppe

Vi inviterer jer hermed til vores årlige Grupperådsmøde på Troldhøj søndag den 8. marts klokken 10.00.

Betydningen af spejdernes grupperådsmøde kan sammenlignes med en generalforsamling i andre foreninger. Det er meget vigtigt for gruppen, at forældre og unge spejder (15- 24 år) deltager til dette møde, da det er de fremmødte (Grupperådet) som udgør den øverste myndighed og det er Grupperådet som vedtager retningslinjerne for bestyrelsens arbejde i det kommende år.

I år er der et bestyrelsesmedlem der har valgt at stoppe i bestyrelsen, så tænkt over om det ikke er noget for en af jer forældre.

Bestyrelsen og lederne i Ulkebøl gruppe glæder sig til at se jer og fortælle om året der gået samt hvad der er planlagt for 2020.

Der er arrangeret pasning af spejderne og evt. søskende under Grupperådsmødet.

 

Vedlagt denne invitation er dagsorden for grupperådesmødet, regnskab og Ulkebøl gruppes udviklingsplan.
Har man spørgsmål til / om grupperådsmødet eller ønsker at indgive et forslag til behandling, er man velkommen til at kontakte mig senest 2 uger før mødet på

Mail: formand@ulkeboelspejder.dk.

Med Spejder Hilsen
Jens Hansen
Formand Ulkebøl gruppe

Regnskab Dagsorden Udviklingsplan

Grenenes mødetider

Mikroer

Tirsdag kl 17:30– 19:00
Se mere på grenens side

Minier

Onsdag kl 17.30 – 19:00
Se mere på grenens side

Juniorer

Onsdag kl 18:30 – 20:00
Se mere på grenens side

Trop

Tirsdag kl 18:30 – 20:00
Se mere på grenens side

Klan

Intet fast tidspunkt
Se mere på grenens side

Fælles arrangementer

Januar

Opstart efter juleferie uge 2

Februar

GrupperådsmødeGruppetur

Marts

April

Intet planlagt

Maj

Hyttedag

Juni

Sankt Hans

Juli

Sommerferie & Sommerlejr

August

Opstart efter sommerferie

September

Intet planlagt

Oktober

Gruppensdag/Oprykning den 10.

November

Korpsrådsmøde

December

Jule afslutning den 15.

Udviklings og handlingsplan 2016-2020

Ledelsesudvikling

Ledelse er en af hjørnestenene i gruppen. Lederne udgør en af grundpillerne i gruppens arbejde med
børn og unge.

Vores ledere opfordres derfor løbende til deltagelse i kurser både indenfor, men også uden for
spejder regi. Det vigtigste er at lederen kan finde kursets indhold relevant for spejderarbejdet samt
det er motiverende og udviklende for dem selv, grenen og gruppen.

Vi vil gerne være flere ledere og for at blive det, vil vi være aktivt søgende og fremme synligheden
af Ulkebøl gruppen.

Børn leder børn - unge leder unge

Børn leder børn-princippet er med til at gøre ledelse og spejder til noget, der sker i øjenhøjde. Det er
børnene og de unge selv, der skaber fede og sjove aktiviteter og gennemfører dem.

Det er børnene, der udfordrer børnene. Det er de unge,
der lærer af de unge. Det er børnene, der bevæger børnene. Det er de unge, der udvikler de unge.
Det er learning by doing.

Vi lære spejderne at ”klare” sig selv, individuelt og som en gruppe.

Friluftsliv

Vores spejder aktiviteter skal primært forgå i det fri.
Vi skal sikre spejderne opnår en fortrolighed, værdsættelse og respekt for naturen.

Vi vil ud over de ugentlige spejderaktiviteter deltage i Trup, Mini, Junior og Micro- dage og træf.
Der vil gennemføres heiks og sommerlejre i det omfang der er opbakning til det.

Der deltages på spejdernes lejr i 2017, som afholdes i vores nærområde, og der planlægges med en
tur til Kandersteg i 2019 med dertil forudgående aktiviteter

Flere spejdere

For at sikre en fortsat tilgang af spejdere og ledere vil vi arbejde på gruppens image.
Det gøres ved at øge gruppens synlighed i lokalområdet, fremme informations tilgængelighed
omkring vores spejderaktiviteter og forbedre vores fysiske rammer dvs. hytten og udendørs arealet.

Læs Udviklings og handlingsplan i sin fulde længde